t'yempo

Dear “k.a.s.z.  photography”, bakit hindi kna nasundan?! πŸ˜΅πŸ˜²πŸ˜©πŸ˜±πŸ™Ž Kailangan kitang buhayin muli! πŸ˜ŽπŸ™‹πŸ™Œ View Larger

Dear “k.a.s.z. photography”, bakit hindi kna nasundan?! πŸ˜΅πŸ˜²πŸ˜©πŸ˜±πŸ™Ž Kailangan kitang buhayin muli! πŸ˜ŽπŸ™‹πŸ™Œ


100 English Words Commonly Mispronounced by Filipinos →

beben-eleben:

Pronunciation guide:

ei or EI – Examples: bale = β€œbeil”; whale = β€œhweil”

Γ¦ or Γ† – Example: ban = β€œbΓ¦n”

ee or EE – Example: be = β€œbee”

igh or IGH – Example: tie = β€œtigh”

i or I – Examples: tip = β€œtip”

oh or OH – Examples: code = β€œcohd”; soul = β€œsohl”; bowl =…

Good to know