tyempo :D

Office series presents "OA makaiwas kay Manager A"

  • Scene:Nagkasakit si Manager A ng isang linggo. At ngayon, bumalik na siya ng opisina. Nagbabasa si Staff A tungkol sa sakit ni Manager A, at napag-alaman niya na 14 days pa bago maging fully healed si Manager A. 1 week na ang nakalipas, bale may 1 week pa siyang time para manghawa.
  • Habang nasa labas ang mga staff, napag-usapan nila si Manager A.
  • Staff A:alam mo ba Staff B, bumahing si Manager A kanina. Magkatabi pa naman kami.
  • Staff B:Oh, e anong ginawa mo?
  • Staff A:PINIGILAN KO HININGA ko hanggang sa makalipat ako ng pwesto malayo sa kanya.
  • Staff B:Hala! OA lang maka-iwas sa virus!
  • Both:LOL